دیدگاه تیزر گفتمان خانم معصومه پاداش ستوده

تیزر گفتمان خانم معصومه پاداش ستوده (کاندیدا ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت)
در برنامه دیدگاه
ادرس اینستاگرام
Didgahshora1400
شماره تماس جهت تبلیغات 09113322099
#rasht #shora1400 #clip
#شورای_شهر #انتخابات #رشت #کاندیدای_شورای_شهر #دیدگاه