زنبور قرمز، بزرگترین زنبور جهان | سم قوی و تضمینی برای کشتن انواع زنبور

فکر می کنید بزرگترین گونه زنبورهای جهان، چه اندازه ای دارند؟ طول برخی از آن ها به 5 سانتیمتر نیز می رسد. این اندازه در مقابل اندازه چند میلیمتری زنبورهای عسل بسیار بزرگ است. برای خلاصی از شر این زنبورهای عظیم الجثه با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com