عشق به خدا ! غزل ۳۷۴ سعدی

سعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیرازی که شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم هجری قمری است.
سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود.ره آورد این سفرها برای شاعر، علاوه بر تجارب معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت، قصه ها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت.

تهیه و تدوین فیلم و موزیک توسط آقای مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با سال ۱۳۹۹ هجری شمسی