دوره کاشت مو (دوره آموزش کاشت مو) در نیک اندیشان با مدرک معتبر

در این دوره تمام مهارت های مربوط به کاشت مو به مهارت جویان آموزش داده می شود و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی و مدرک بین المللی از انگلستان، در انتهای دوره مهارت جویان معرفی به کار می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر از لینک زیر :
https://nickandishan.com/cources/hair-transplant-assistant-course/