نماوای " تزورونی " _ حاج باسم الکربلایی (ویژهٔ پیاده روی اربعین)

واژهٔ عربی " تِزُورُنِی " ، به معنای " زیارتم کنید "
، یا ؛ " به زیارتم بیایید " است .