ارائه آموزش ساخت سنگ های دکوراتیو و مصنوعی و سینک های گرانیتی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com

ارائه آموزش ساخت سنگ های دکوراتیو و مصنوعی
آموزش ترکیب مواد و فرمول سازی
آموزش افکت های رنگی
مطابق با استانداردهای جهانی
مشاوره فنی رایگان