آبنمای کف خشک موزیکال اندیمشک

آبنمای کف خشک موزیکال محیطی مناسب برای تفریح کودکان و کاملا محیطی بی خطر
این آبنما دارای بی نهایت برنامه است که باعث خسته نشدن کودکان هنگام بازی با آب میشود
شما میتوانید جهت کسب اطلاعات دقیق از این پروژه به سایت ما https://www.abonoor.ir/Home/Project/49
مراجعه کنید.