فیلم لورفته از پول دادن به مردم برای رأی دادن به روحانی در زمان انتخابات!!

فیلم لورفته از پول دادن به مردم برای رأی دادن به روحانی در زمان انتخابات!!

هر چند وقت یک بار این فیلم را نگاه کنید تا یادتان نرود چطور بخشی از جامعه ما راضی شد که ناکارامد ترین دولت پس از انقلاب دوباره بر سر کار بیاید!
سایت » www.bonyana.com | کانال ما در پیام رسان های ایرانی : @bonyana
کانال های مجله بنیانا در پیام رسان های ایرانی رو با جستجوی شناسه @bonyana دنبال کنید