اعترافات پدر بابک خرمدین

پدر بابک خرمدین: عذاب وجدان ندارم!
پدر بابک خرمدین: از هیچ کدام از قتل‌هایی که کردم عذاب وجدان ندارم!
کابوسی به سراغم نمی‌آمد چون احساس گناهی نمی‌کردم.
کسانی که کُشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.

پرنده قتل "" را در اقتصاد 24 دنبال کیند.