جلسه چهاردهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - در این دوره با آموزش خط خودکاری که میتوانید آن را در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) نیز ببینید با استفاده از آموزش های آن به راحتی خوش خط خواهید شد. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است.آموزش قرار داده شده در این دوره با استفاده از خط خط خودکار است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.