حامد عبداللهی آهنگ مسخره بازی (رمیکس)

آهنگ زیبا و جدید حامد عبداللهی با نام مسخره بازی (رمیکس)

دانلود آهنگ مسخره بازی (رمیکس) از حامد عبداللهی با کیفیت 128

دانلود آهنگ مسخره بازی (رمیکس) از حامد عبداللهی با کیفیت 320

مدت زمان : 5:05

متن ترانه حامد عبداللهی مسخره بازی (رمیکس) :

ماکارنا پریشبا زنگ زد و به من گفت

یه رقص جدید بساز و بده یاد مَردم

که بشن قفل و بشَن قفل

بشَن مَست و بشَن جفت

بده بره وسط اگه دیدى نرفت بزن تف

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و آقدایى رو برقصون

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و شونه هاتو بلرزون

بلرزون عوضی

از در بره بیرون از پنجره میاد تو

بگو آژانس برنامه کنسله بیاد زود

همه بچه قرتیا دود همه بد چتَن میان روت

پسرا خَز دخترا بد چسان فیسان شوت

همه هول پارتى مَرد و زن قَرو قاطى

سینه جلو دستا باز تریپ انگل لاتى

همه مستن و پاتیل همه مغزن و قاضى

حالا همه بیان وسط مسخره بازى

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و آقدایى رو برقصون

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و شونه هاتو بلرزون

اورى بادى پوچ اون دستا جفت پوچ کف بزن

بابا آقا جون بازى در نیار دوز دخترتو بپیچون

اون دخیا اون گوشه التماس دعا دارنا بریم

زیدمو اون وسط من لاى دست و پا دیدم

خودمم کله پر پررو همرو مالیدم

هع

همه م ه همه باس همه شدن نیکیه میناژ واسه من

شیک و شوکه و آرایش مالیدَن اندازه عَ

مست نکن تویى که جنبه ندارى

سعى بکن که سر به سر بنده نذارى

تو یه بى جنبه ى عمه خرا ى

منم از هر چى آدم گَنده فرارى

بى حس تویى که سیرم ازت و فس شدى که میرم

بدو بیا وسط ع بازى منم استورى بگیرم

از در بره بیرون از پنجره میاد تو

بگو آژانس برنامه کنسله بیاد زود

همه مستن و پاتیل همه مغزن و قاضى

حالا همه بیان وسط مسخره بازى

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و آقدایى رو برقصون

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و شونه هاتو بلرزون

اون سَر به سَر من میذاره دَر به دَر شب بیداره

هى گیر و ته جینتمو بى اجازه بر میداره

هم بى اراده هم بیکاره هم بى انصافه هم بى ذاته

هر چى اضافه تر این پاته اون ده تا ده تا باهم داره

با صدتا ننه خواهر خاله تازه شماره باباتم داره

اذیت کنى دَرکو ی اضافه تَنبیهاته

انگا وصل به آب انباره کمر مخزنه آهن پاره

اون وسطم که میبینیش بد سرحال پر پاره

خوب نى که باشه سمت راستت

اصلا نذار دیگه سمتت واسه

بگو بره گم بشه تو هم نرو دیگه سمتش آسه

من عشق هیپاپم هرچى کو قلمبه ى زشته میقاپَم

حرفه اى رو موزیکم حتى موهاتم میبافم

مدل لندنى دا م

من عاشق رپم پریروزم جى افم گذاشت و رفت به تخ چپم

خودم خطمو هفتم دور پر از خطر و نَفهم

من زدم بتمنو رفتم من رپى و خستم ولى بندریو هستم

چون میگن جاى این رقصا و برخوردا ایران نى

پس همه بیان وسط خردادیانى

همه بیان وسط خردادیانى

بى حس تویى که سیرم ازت و فس شدى که میرم

بدو بدو بیا وسط عن بازى منم استورى بگیرم

همه مستن و پاتیل همه مغزن و قاضى

حالا همه بیان وسط مسخره بازى

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و آقدایى رو برقصون

چپ راست یکى جلو بیا گردنتو بچرخون

دستات بیاد پایین و شونه هاتو بلرزون

حاجى بیا بریم اینا خیلى خزن

همون جهنمه یکم فانتزى تر

داغن نمیفهمن

بپیچ بریم بپیچ بریم اینا اصلا عین ما نیستن

ریمیکس,میکس,مصخره بازی,مسخره باذی,مصخره باذی,مسخره باضی