ویدئوکلیپ صبحگاهی "رقص پرندگان".

بشکن قفس شب پره ها را ؛ صبح است
یک لحظه بکش کرکره ها را ؛ صبح است
خورشید نشسته تا بتابی ، برخیز !
واکن همهٔ پنجره ها را ؛ صبح است
روزتون بخیر .