ترانه رضا صادقی به مناسبت روز دختر

رضا صادقی برای دختران ایران خواند و نوشت: دختران زیباى سرزمینم، هنوزم پدران و برادران و همسرانى هستن که سراپا براى لبخند شما عشقند و حمایت.