فيلم كارگاه آموزشی تملک انواع اراضی در طرح های عمومی، عمرانی و نظامی

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: www.shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک خرید: https://bit.ly/2ztclbG
#وحید_اشتیاق
#فیلم _کارگاه_آموزشی_تملک_انواع_اراضی_در_طرح_های_عمومی_عمرانی_و_نظامی
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5 ـ
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112