اهمیت شناسایی انگیزه عاطفی

اگر انگیزه های دو طرف باهم یکی نباشه، چه اتفاقی میوفته!؟

مراحل برقراری یک ارتباط عاطفی سازنده...

آسیب های وابستگی عاطفی برای جوانان...

در این #گفتگو به این مطالب می پردازیم

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی

وب سایت رسمی
www.aghalb.ir
کانال عقلب در ایتا
https://eitaa.com/aghalb
کانال عقلب در سروش
https://splus.ir/aghalb