نقد آنلاین کتاب فاشیسم و حقوق کیفری - قسمت اول

نقد آنلاین کتاب فاشیسم و حقوق کیفری - قسمت اول
آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/shahredanesh/
#وحید_اشتیاق
#نشست_آنلاین_فاشیسم_و_حقوق_کیفری
#حقوق
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش