اجرای بسیار زیبا صحنه روز عاشورا در کشور عراق

صحنه واقعی روز عاشورا منطبق بر مقاتل به صورت کامل و اجرای هنرمندان عراقی در کربلا به تصویر کشیده شد.‎