نگارش دوم ابتدایی با جواب|استاد اجازه

نگارش دوم ابتدایی با جواب:جلسه اول بخش دوم
در این جلسه که جلسه اول بخش دوم تدریس نگارش دوم ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی نگارش دوم ابتدایی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/dovom-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com