معجزه بیزینس کوچینگ در کسب و کارهای ایرانی

بیزینس کوچینگ نوعی رهبری کسب و کار به روش کوچینگ است که در کنار مدیر کسب و کار قرار گرفته و شیوه های نوین مدیریتی را پیاده سازی میکند. مسر موفقیت مجموعه را ترسیم و راه های اجرای آن را به شما می آموزد.
برای اطلاعات بیشتر در سایت ما، مقاله کامل معرفی "بیزینس کوچینگ" را بخوانید!