سر نخ 2

سریال سر نخ 2 - کارگردان : کیومرث پوراحمد - ساخته سال ۱۳۷۵ - ق ، 1 و 2 و 3 - ماجراهایی پلیسی است که یک بازپرس اصفهانی به نام امیرحسین اوصیا با بازی جهانبخش سلطانی به همراه یک افسر آگاهی (مصطفی) سعی در حل آنها دارد.