و این بار ، " صبا کمالی " ! .

انتشار توئیتی در روز عاشورا ، از " صبا کمالی "
( بازیگر ) ؛ موجی از واکنش های منفی را ،
به دنبال داشت .
در این ویدئو ، به این موضوع ؛
پرداخته شده است .
لازم به ذکر است که صبا کمالی ،
پس از مشاهدهٔ واکنش ها
نسبت به این توئیت ، ضمن حذف آن ،
با انتشار توئیتی دیگر ، از مخاطبین خود ؛
عذرخواهی کرد .
دربارهٔ خاستگاه ، و اهداف چنین اقداماتی ،
در آینده ، بیشتر گفت و گو خواهیم کرد .