ریمپ ایسیو | تقویت خودرو 207 | easy u & ME17 | کاراک

ریمپ 207 ، در این ویدیو عمل تقویت نرم افزاری انجام شده است که در فیلم مشاهده میکنید ، فیلم ریمپ 207 ، ماشین در مقایسه قبل و بعد آن تغییر چشمگیری کرده است و در مرکز کاراک با خدمات رفع کپ اولیه ، افزایش شتاب اولیه ، افزایش قدرت در سربالایی ها و کاتاف به "تقویت خودرو" با ریمپ ایسیو رسیده ایم
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه کنید:

https://carak.ir/ecu-remap/

شماره تماس جهت رزرو نوبت : 02133176043 و 09128079698