توضیحات تکمیلی در رابطه با کیف پول ترون ولت و طرح های سرمایه گذاری و ایردراپ Just

در این ویدیو آموزشی بتوضیحاتی تکمیلی در رابطه با نحوه بازیابی کیف پول و طرح های سرمایه گذاری ارائه شده در این کیف پول و همچنین ایردراپ ارز Just ارائه می شود.
https://omidfadavi.me/tronwallet/