تعمیرات نما با راپل,تعمیرات سنگ نما بدون داربست

http://dianrappel.com/خدمات-راپل-راپل-کار-طنابکار-کاردرارت/
معنای راپل
معنی راپل یعنی فرود آمدند از ارتفاعات بالا به پایین می باشد.

فرد راپل کار باید دوره‌های راپل را دیده باشد.

راپل در دو گروه انجام می شود:

راپل صنعتی
اپل ورزشی


پیچ رولپلاک نما شستشوی نما
http://dianrappel.com