فیلم کارگاه آموزشی اصلاحات حقوق ثبت مطابق با آخرین تغییرات قوانین سال ۱۳۹۹

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
اینستاگرام: https://www.instagram.com/shahredanesh/
لینک خرید: yun.ir/wilxpc
شماره تماس: 88811581 داخلی 113 و 112
#وحید_اشتیاق
#حقوق_ثبت
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی
#فیلم_آموزشی_حقوق
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش