بودجه تا پیش از پایان سال در مجلس نهایی می‌شود

رئیس مجلس: سلامت، معیشت، محرومیت زدایی، تولید و اشتغال چهار اولویت اصلی بودجه سال اینده است