برگزاري سمينار پيشرفته فناوري هاي نوين پزشكي

برگزاري سمينار پيشرفته فناوري هاي نوين پزشكي در حوزه بيماري هاي زنان در شرق كشور توسط شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان

در اين سمينار تخصصي به معرفي فناوري هاي نوين پزشكي در حوزه بيماري هاي زنان، كاربردهاي باليني، Case Report Studies و بحث و تبادل نظر راجع به تجربيات پزشكان محترم پرداخته شد.
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478