ویدیو لحظه انفجار در جنوب شرقی چین در شهر ژوهای

انفجار نزدیک هتلی در جنوب شرق چین یعنی شهر ژوهای 3 مجروح بر جای گذاشت اما همچنان عملیات جستجو ادامه دارد.