۲۹ دی ماه، روز ملی هوای پاک

روزهایی که هوا آلوده میشه، همه به فکر اینن که یه جوری خودشون رو از شر آلودگی رها کنند.
اما خب باید بدونیم که بخشی از این آلودگی هم مربوط به خودمونه، همه ما برای داشتن هوای پاک مسئولیم. بستر‌های الکترونیک و برگزاری کلاس‌ها، جلسات و ... به صورت آنلاین بخشی از همین مسئولیت‌هاست.
هوای هوایمان را داشته باشیم.