کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 13 )

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 13 ) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
سال 65 خواب دیدم که بر مچ دست راستم خارشی ایجاد شد که بواسطه خارانیدن آن نقطه به ناگاه جوانه ای سبز شد و سر برآورد و بسرعت تبدیل به بوته و سپس درختی شد که تمام آسمان بالای سرم را پوشانید. و این سرآغاز جدیدی از شکوفائی قلم در من بود. که جای آن نقطه، خالی پدید آمده است که سبز است.