پهپادها در یافتن تمساح دریاچه چیتگر

جستجو پهپادی برای یافتن ردی از تمساح ۳.۵ متری که ادعا شده در دریاچه چیتگر تهران دیده شده، آغاز شد.