سوله در حد نو - 22220266-021

ممکن است عبارت سوله در حد نو را در محاوره های فعالان عرصه صنعت شنیده باشید؛ اما درک درستی از تفسیر حقیقی این عبارت نزد شما شکل نگرفته باشد. مسیر اصلی خرید سوله به این شکل است که پس از دریافت انتظارات مشتری و اطلاعات کلیدی نظیر ابعاد و کاربرد سوله، به ترتیب اقدام برای تهیه نقشه ها و تأمین فولاد و ساخت استراکچر فلزی آغاز می شود. این فرآیند منجر به تولید سازه ای تحت عنوان سوله نو می شود که از صفر تا صد کار ممکن است چندین ماه و گاه حتی تا یک سال به طول بینجامد. علت این امر، شخصی سازی و سفارشی بودن نوع سازه ای است که کارفرمای پروژه انتخاب می نماید.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/the-shed-is-new/