جلسه هفدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. با مشاهده این آموزش به راحتی خوش خط می شوید. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.