آموزش مدلسازی سقف در راینو

آموزش مدل سازی سقف با Rhino و Grasshopper
دانلود رایگان این آموزش از لینک زیر :
https://arch-projects.com/create-roof-rhino/