سم ویژه برای دفع قارچ به صورت تضمینی از کلزا و غلات - Prosaro

قارچ کش ها می توانند به کشاورزان در داشتن محصولات با کیفیت بیشتر و البته کمیت بیشتر کمک رسان خوبی باشند. در صورتی که به موقع و طبق دستور درج شده روی سموم مورد استفاده قرار بگیرند بهترین عملکرد را خواهند داشت. این قارچ کش جهت کنترل بیماری برگ، خوشه و پایه ی ساقه در گندم زمستانه و بهاره، چاودار زمستانه، جوی زمستانه و بهاره، جوی دو سر زمستانه و بهاره و همچنین کلزا تولید گردیده است. در گندم لکه ی چشمی، سفیدک پودری و بیماری خوشه، در جو لکه ی چشمی، سفیدک پودری، زنگ زرد، زنگ قهوه ای و بیماری خوشه و در کلزا بیماری لکه ی روشن برگ، لکه فومایی برگ/ شانکر فومایی ساقه و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه را درمان می کند. ارسال سم در کمترین زمان و به صورت رایگان می باشد
تماس با آریا سبز
09146740450– 09149643764
www.ariasabz.com