اسپانیا از فاضلاب جمع آوری شده در ماه مارس سال گذشته ویروس کرونا کشف کرد

اخیرا، یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه بارسلونا در اسپانیا ویروس کرونا را از نمونه های فاضلاب جمع آوری شده در تاریخ 12 مارس سال 2019 میلادی کشف کردند.

در این مورد، آلوت بوش هدایت کننده این تیم و استاد زیست شناسی دانشگاه بارسلونا، در مصاحبه ای اظهار داشت: سطح غلظت ویروس کرونا که در نمونه های فاضلاب جمع آوری شده در ماه مارس 2019 میلادی وجود دارد با نمونه های آب در مارس و آوریل امسال کشف شده، قابل مقایسه است.

آلوتر در پاسخ به این سوال که چرا ویروس کرونا سال گذشته کشف نشده، بر این باور است که دلیل یافت نشدن آن در سال گذشته این است که آن زمان فصل آنفولانزا بود و هیچ کس به طور عام به دنبال یا کشف کرونا ویروس نبود، بنابراین این ویروس پنهان ماند.