حق و حقوق شما هنگام بازداشت توسط پلیس کانادا چیست؟

آیا میدانید هنگام بازداشت توسط پلیس کانادا حق و حقوق شما چیست؟ با نعیم و مصطفی صفری افسر پلیس تورنتو همراه بشید تا با قوانین بیشتر آشنا شوید
Youtube