انیمیشن آقا معلم و بچه ها قسمت 4

این قسمت: لاک پشت

خلاصه داستان:
در هر قسمت این مجموعه موضوعی انتخاب شده و با گفتمان دوطرفه معلم و شاگرد روایت می شود. قهرمان داستان این انیمیشن، معلمی است که محل رجوع تمام مشکلات بچه ها و فصل الخطاب روایت هاست.