سفر پرویز پرستویی به نقطه صفر مرزی برای کمک به سیستان و بلوچستان

سفر پرویز پرستویی به نقطه صفر مرزی برای کمک به سیستان و بلوچستان