پیروزی ترامپ در انتخابات

جهت دریافت مشاوره انتخاباتی با 09125281952 تماس بگیرید... در این مدل دکتر سید مازیار میر به تشریح مدل انتخاباتی دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون می پردازد. بهتر است هر آنچه که می آموزید " بومی سازی " بشود. یعنی برای شما در کشور عزیزمان قابل اجرا باشد. همه چیز رو نمیتوان الگوبرداری و کپی کرد. آنچه اهمیت دارد تبدیل الگوهای درست به الگوهای مشابه اما بومی ست. یک نکته مهم اینکه از خود بپرسید چرا مردم باید به شما رای دهند؟ چه وجه تمایزی نسبت به رقبای خود دارید؟ در چه چیزی از رقبای خود سرتر و در چه مواردی از آنها ضعیف تر هستید. ضعف ها یا باید مرتفع شوند و یا اینکه پوشش داشته شوند و به چشم نیایند. اما نقاط قوت باید تقویت گشته و تبلیغ شوند. شما فقط باید نقاط قوت خود را تبلیغ کنید.