نوسانات بورس فقط تقصیر تازه واردان است؟

سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون‌ نهادهای سرمایه‌گذاری ایران معتقد است آنچه در بورس می‌بینیم، همه ناشی از هیجانات ورود و خروج سرمایه نیست، بلکه برآیندی از تصمیماتی است که در حوزه اقتصادی کشور گرفته شده است.