آموزش مبانی و روش های برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

مدیریت زمان و فتح اهداف
آنچه در دوره مدیریت زمان و فتح اهداف آموزش خواهید دید:
مدیریت زمان و تسلط بر آن
تاثیرات مثبت مدیریت زمان
افراد موفق و مدیریت زمان
قوانین زمان
واقعیت هایی در خصوص زمان که باید بدانید
واقعیت تکامل
تکامل و تاثیر آن بر مدیریت زمان
آشنایی با افرادی که با رعایت واقعیت تکامل توانستند به موفقیت های عظیمی برسند
سیر تکامل افرادی نظیر: جف بزوس، ایلان ماسک، جکی چان، آرنولد، رونالدو و سیر تکامل ابر شهر دوبی
معرفی دو قانون موثر در مدیریت زمان
قانون پارکینسون برای مدیریت زمان
راه های غلبه بر قانون پارکینسون چیست؟
قانون پارتو یا قانون 20/80
استفاده از قانون پارتو برای افزایش بازدهی و مدیریت زمان
نمونه هایی از قانون پارتو در زندگی روزمره
آشنایی با تکنیک پومودورو در مدیریت زمان
روش استفاده و تاثیرات مثبت تکنیک پومودورو
روش تایم باکسینگ برای مدیریت زمان
تاثیرات مثبت روش تایم باکسینگ در مدیریت کارها
روش اولویت بندی و مدیریت کارها
اولویت بندی کارها به روش ماتریس آیزنهاور
کارهای مهم و فوری چه ویژگی هایی دارند؟
کارهای مهم و غیرفوری چه ویژگی هایی دارند؟
کارهای غیرمهم و فوری چه ویژگی هایی دارند؟
کارهای غیرمهم و غیرفوری چه ویژگی هایی دارند؟
چه کارهایی باید در اولویت نخست برای انجام دادن باشند؟
چه کارهایی را باید انجام نداد یا به دیگران واگذار کرد؟
آشنایی با اهمال کاری و تعلل
تاثیرات منفی اهمال کاری
تفاوت بین تنبلی و اهمال کاری
دلیل اصلی اهمال کاری
راهکارها و تکنیک های غلبه بر اهمال کاری
مولدهای بی انگیزگی چه هستند؟
آموزش تکنیک 360 ثانیه برای غلبه بر اهمال کاری
آمادگی برای انجام کار و تاثیر آن بر اهمال کاری
کارهای 60 ثانیه ای چگونه باعث رخداد اهمال کاری می شوند؟
کمال گرایی و بروز اهمال کاری
ترس از شکست خوردن و شکل گیری اهمال کاری
جلوگیری از اهمال کاری با قرض گیری مهارت
عوامل هدردهنده زمان و کاهنده ی بازدهی و بهره وری و راهکارهایی برای غلبه بر آن ها
فتح اهداف
برای دانلود کلیه جلسات این دوره به foghamoz.ir مراجعه کنید