چیکار کنم تو آزمون منفی نزنم

سلام به روی ماهتون????
این ویدیو رو نگاه کنید تا متوجه شید که باید چیکار کنید تو آزمون منفی نزنید????
قسمت ۲/۲
شماره تماس دفتر
۰۲۱۸۶۰۸۶۲۹۶