آموزش زمان حال استمراری در انگلیسی – آکادمی نیک درس

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد.
این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و ... نیز پرداخته شده است.
در درس اول در قالب تمرین، با افعال to bo جملاتی را ساخته و به تکمیل جملات حال استمراری می پردازیم. در ادامه جملات بهم ریخته را طبق فرمول جمله سازی مرتب نموده و جمله مربوط به هر تصویر را به زمان حال استمراری نوشته و همچنین جدول کلمات متقاطع و متن های دارای غلط گرامری را نیز اصلاح می کنیم.
-----------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mfpkla02-00003-english-workbook-3-ninth-grade/
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
www.NikDars.com