سایبان خیمه ای فودکورت-سقف خیمه ای تالار-سایبان خیمه ای رستوران-09380039391حقانی

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح زیباترین سقف و سایبان چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعددی را به انجام رسانیده است