بهترین کلینیک گفتار درمانی کار درمانی درمان اتیسم ، لکنت زبان شرق تهران مهسا مقدم

02177734456- 09357734456- goftardarmanii.ir- بهترین کلینیک گفتار درمانی اتیسم کار درمانی درمان اوتیسم شرق تهران مهسا مقدم، علایم اتیسم در نوزادان کودکان و بزرگسالان، اوتیسم خفیف، لکنت زبان