خشم کودکان و راه های کنترل آن

کودکان هم مانند بزرگسالان، خشمگین می شوند و ممکن است از چیزی ناراحت یا عصبی شوند. در این مواقع والدین باید از روش هایی برای آرام کردن کودک یا مهار کردن خشم او استفاده کنند، به این دلیل که ممکن است خشم کودکان به عصبانیت تبدیل شود و رفتارهای نامناسبی از خود نشان دهد.
ادامه اين مطلب در لينک زير
https://goo.gl/G4ZssP