فلزیاب حرکت با سرعت

فلزیاب حرکت با سرعت
فلزیاب را با سرعت زیاد حرکت دهید امکان اختلاف و خطا در تشخیص ان افزایش میابد و فلزیاب برای اینکه در عمق زیاد با دقت بالا عمل نماید بهتر است با سرعت کم و حرکت منظم حرکت داده شود و سرعت کم و حرکت منظم سرجستجو گر یا کوئل یا لوپ موجب میگردد که زمان بازتاب جریان یا انرژی بتواند با دقت بالاتر وضعیت طلا یا هدف اصلی را در عمق زیاد تشخیص داده.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34