فیلم و دی وی دی آموزش ریاضی تجربی سال یازدهم-درس 3-فصل1

*فیلم آموزش ریاضی* که توسط استاد افشار(دبیر با سابقه کنکور ایران) تدریس شده است.
در این فیلم آموزشی به تدریس خط به خط کتاب درسی و حل مسائل و تمرینات گتاب به طور کامل پرداخته شده.
نکات و تمرینات بیشتر برای تفهیم مطالب به دانش آموزان
نکات تستی و حل تست های نمونه به وفور در این تدریس جامع وجود دارد.
*فیلم آموزش ریاضی*