علت بازگشت دستگاه به تنظیمات کارخانه چیست؟

⁉️سوالات فنی و تخصصی خود را زیر همین پست کامنت کنید

☑️داتیس ضمانت خرید شماست⁣⁣⁣⁣

???? www.datisint.com‏⁣⁣⁣⁣
☎️ 02174856⁣⁣⁣⁣
???? @datisint
⁣⁣⁣⁣